<< Inapoi la lista

Care este temeiul legal pe baza caruia este obligatorie incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice intre un consumator noncasnic (persoana juridica) ...

Intrebarea completa:


Care este temeiul legal pe baza caruia este obligatorie incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice intre un consumator noncasnic (persoana juridica) si un furnizor ACREDITAT in situatia in care consumatorul are puncte de consum in cladiri de birouri si:

 1. Energia electrica consumata se factureaza (conform unui contract intre proprietar si consumator) ca parte integranta (specificata distinct numai in contract) a serviciului de inchiriere

 2. Energia electrica consumata se factureaza distinct de catre proprietarul cladirii care NU este si furnizor de energie electrica cu licenta acordata

In situatiile de la punctele 1 si 2 proprietarul cladirii refuza sa accepte orice demers prin care consumatorul sa poata avea contract direct cu un furnizor de energie electrica acreditat, fie ca bransament separat, fie ca subconsumator.

In aceleasi situatii se factureaza sau se include in factura o valoare a energiei electrice egala sau diferita de valoarea reala facturata de furnizorul de energie acreditat al proprietarului.


Raspuns ANRE:


Ca urmare a scrisorii dumneavoastra transmisa ANRE si înregistrata cu nr.10854/19.02.2014, directia noastra de specialitate va comunica urmatoarele:

 1. Contractul de furnizare a energiei electrice pentru un loc de consum, se încheie în conformitate cu prevederile art.84 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori (Regulament), aprobat prin H.G. nr.1007/2004 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.673/2004. De asemenea, Regulamentul prevede la:
 2. Pentru recunoasterea dreptului unui consumator de a revinde energie electrica în interiorul unei cladiri de birouri, facem urmatoarele precizari:
  1. subconsumatorul este definit la art. 4 punctul 54 din Regulament astfel: ”persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice de utilizare sunt racordare în aval de punctul de masurare al consumatorului”;
  2. conform definitiei din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 59/2013, prin racordare se întelege: ”actiune desfasurata de un detinator de retea electrica pentru realizarea unui racord sau bransament la un loc de producere sau de consum nou sau modificarea sau înlocuirea unui racord sau bransament la un loc de producere sau consum existent”;
  3. conform lit. a) si b) de mai sus, pentru a fi subconsumator, locul de consum trebuie sa fie racordat conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
  4. art. 41 al Regulamentului prevede:
   ”(1) Încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice între un furnizor si un consumator alimentat prin intermediul instalatiilor altui consumator sau cu un subcontractor se poate face numai cu acceptul operatorului de distributie precum si în conditiile în care consumatorul prin instalatiile caruia se face alimentarea si-a dat consimtamantul în scris. (2) Consumatorul prin instalatiile caruia se face alimentarea este îndreptatit sa încheie un contract de prestari servicii energetice cu una din partile contractului de furnizare.”
  5. art. 56 alin. (1) din Regulament prevede dreptul consumatorului de a ”revinde energia electrica unor eventuali subconsumatori numai cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului”.

Din cele mentionate mai sus rezulta ca energia electrica poate fi revanduta de un consumator subconsumatorului sau, numai în conditiile reglementarilor emise de ANRE, iar un subconsumator poate fi alimentat cu energie electrica prin revanzare numai daca este racordat la retea în conformitate cu Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, iar cel la care este racordat este operator de distributie.

Astfel, consideram ca proprietarul unei cladiri nu poate revinde energie electrica chiriasilor sai, costurile pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica în astfel de situatii putand sa fie incluse în chirie, ca si celelalte utilitati care, în mod normal, trebuie sa fie asigurate de proprietar.

Precizam ca ANRE nu are atributii privind reglementarea relatiilor dintre proprietarul unor spatii si chiriasii acestora care nu au locuri de consum racordate la reteaua proprietarului în conformitate cu reglementarile în vigoare.


Concluzie:

Costurile de intretinere a retelei interne de cabluri, aparate, etc. se pot include in chirie. Valoarea energiei electrice - NU!

<< Inapoi la lista

Termeni si conditii | Confidentialitate | Legislatie | Contact | Sitemap |
1996 - 2021 © STIRA Electronic SRL
Login