Legislatie in domeniul energiei electrice

Informatii oferite de STIRA Electronic SRL

In vederea respectarii prevederilor legale incluse in standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, va prezentam in cele ce urmeaza legislatia de interes pentru consumatori.
Data Tip Nr. Subiect Monitorul Oficial PDF
30.09.2014 ***Lege 127 Modificare si completare Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si Legea petrolului nr. 238/2004 720 din 01.10.2014
18.07.2014 ***Lege 121 Eficienta energetica 574 din 01.08.2014
10.07.2012 ***Lege 123 Legea energiei electrice si a gazelor naturale 485 din 16.07.2012
10.02.2012 ***Lege 160 Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004 685 din 10.03.2012
21.12.2007 ***Lege 363 Combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor forma actualizata din 09.04.2016
06.11.2000 ***Lege 193 Clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori republicata. actualizata din 13.06.2014
27.10.2008 ***Lege (republicata) 220 Stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 577 din 13.08.2010
28.06.2016 **O.U.G 28 Modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 487 din 30.06.2016
04.06.2014 **O.U.G 34 Drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii 427 din 11.06.2014
04.05.2007 **O.U.G. 33 Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 337 din 18.05.2007
28.06.2016 *Hotarare de Guvern 461 Stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici si producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei in perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 487 din 28.06.2016
11.06.2014 *Hotarare de Guvern 495 Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 500 din 07.04.2014
01.07.2004 *Hotarare de Guvern 1043 Regulamentul privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte forma actualizata din 03.01.2005
21.08.1992 *Ordonanta de Guvern 21 Protectia consumatorilor forma actualizata din 09.04.2016
07.09.2016 Decizie ANRE 1471 Desemnarea Societatii GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. ca furnizor de ultima instanta pentru clientii finali de gaze naturale ai Societatii INTERGAZ-EST S.R.L. 704 din 09.09.2016
30.08.2016 Decizie ANRE 1423 Desemnarea Societatii Comerciale GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. in vederea operarii sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatea Zimnicea, apartinatoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman 667 din 30.08.2016
14.08.2015 Decizie ANRE 1790 Formatul-cadru al datelor de masurare in vederea decontarii consumului de energie electrica nepublicata in Monitorul Oficial din 30.11.-0001
09.01.2003 Lege 14 LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicata*) a partidelor politice 408 din 10.06.2015
27.06.2018 Ordin ANRE 114 Contributiea pentru cogenerarea de inalta eficienta si a prevederi privind modul de facturare a acesteia 538 din 28.06.2018
20.06.2018 Ordin ANRE 108 Tariful mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (T_G) si de extragere a energiei electrice din retea (T_L), tariful pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 519 din 25.06.2018
25.05.2018 Ordin ANRE 97 Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 447 din 29.05.2018
18.08.2017 Ordin ANRE 79 Modificarea si completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi 683 din 23.08.2017
27.07.2017 Ordin ANRE 62 Modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 61/2014 613 din 28.07.2017
22.06.2017 Ordin ANRE 49 Modificarea Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2016 535 din 07.07.2017
25.04.2017 Ordin ANRE 31 Modificarea OrdinANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice 305 din 28.04.2017
31.03.2017 Ordin ANRE 27 Stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, aferenta perioadei aprilie-decembrie 2017 224 din 31.03.2017
30.03.2017 Ordin ANRE 21 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L. 221 din 31.03.2017
30.03.2017 Ordin ANRE 20 Tarifului reglementat, venitul total si venitul reglementat total pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale de catre Societatea „Depomures“ - S.A. Targu Mures 221 din 31.03.2017
30.03.2017 Ordin ANRE 19 Prelungirea duratei de aplicare a OrdinuluiANRE 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medias 221 din 01.03.2017
24.02.2017 Ordin ANRE 12 Regulamentului de preluare de catre furnizorii de ultima instanta a locurilor de consum ale clientilor finali care nu au asigurata furnizarea energiei electrice din nicio alta sursa si pentru modificarea unor reglementari din sectorul energiei electrice 162 din 06.03.2017
08.02.2017 Ordin ANRE 6 Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 124 din 15.02.2017
14.12.2016 Ordin ANRE 108 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Banat - S.A. 1016 din 19.12.2016
14.12.2016 Ordin ANRE 107 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Muntenia - S.A. 1016 din 19.12.2016
25.11.2016 Ordin ANRE 100 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINTI GAZ SA 955 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 96 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY SRL 953 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 95 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ SRL 953 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 94 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST SA 953 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 93 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ SA 953 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 92 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT SA 953 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 91 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY SRL 953 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 90 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 SRL 953 din 25.11.2016
22.11.2016 Ordin ANRE 89 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 953 din 25.11.2016
16.11.2016 Ordin ANRE 86 Conventia-cadru incheiata intre operatorul de transport si de sistem si participantii la tranzactionarea gazelor naturale pana la intrarea in Sistemul national de transport al gazelor naturale 933 din 21.11.2016
02.11.2016 Ordin ANRE 76 Modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 33/2014 893 din 08.11.2016
28.10.2016 Ordin ANRE 75 Modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 866 din 31.10.2016
26.10.2016 Ordin ANRE 68 Pretul de referinta si preturile reglementate, aplicabile in anul 2017, pentru producatorii de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de bonus 866 din 31.10.2016
12.10.2016 Ordin ANRE 61 Regulamentul de etichetare a energiei electrice 836 din 21.10.2016
27.09.2016 Ordin ANRE 59 Modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale 759 din 29.09.2016
27.09.2016 Ordin ANRE 57 Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A. 762 din 29.09.2016
27.09.2016 Ordin ANRE 54 Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. 762 din 29.09.2016
07.09.2016 Ordin ANRE 47 Stabilirea preturilor pentru furnizarea de ultima instanta realizata de Societatea GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. pentru clientii finali de gaze naturale ai Societatii INTERGAZ-EST - S.R.L. 704 din 09.09.2016
26.08.2016 Ordin ANRE 44 Prorogarea termenului prevazut la art. 1-4, art. 10 si 11 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 14/2016 privind stabilirea unor masuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 662 din 29.08.2016
24.08.2016 Ordin ANRE 43 Modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Voda 1 654 din 25.08.2016
10.08.2016 Ordin ANRE 40 Venitul total si tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1- Negru Voda 1 617 din 11.08.2016
10.08.2016 Ordin ANRE 39 Aprobare venit reglementat, venit total si a tarife de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport 617 din 11.08.2016
03.08.2016 Ordin ANRE 38 Calendarul de desfasurare a procesului de rezervare de capacitate de transport in punctele de intrare/iesire in/din Sistemul national de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2016-2017 599 din 05.08.2016
30.06.2016 Ordin ANRE 30 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale 491 din 30.06.2016
28.06.2016 Ordin ANRE 29 Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali 510 din 07.07.2016
22.06.2016 Ordin ANRE 27 Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tarifele zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. 477 din 27.06.2016
22.06.2016 Ordin ANRE 25 Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament 504 din 05.07.2016
22.06.2016 Ordin ANRE 24 Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta si prevederi privind modul de facturare a acesteia 475 din 24.06.2016
27.04.2016 Ordin ANRE 21 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale - E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA - S.A. 329 din 30.04.2016
27.04.2016 Ordin ANRE 19 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale - DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L. 329 din 28.04.2016
30.03.2016 Ordin ANRE 14 Stabilirea unor masuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 239 din 31.03.2016
30.03.2016 Ordin ANRE 13 Stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale de catre Societatea "Depomurea" - S.A. Targu Mures 239 din 31.03.2016
30.03.2016 Ordin ANRE 12 Standardul de performanta pentru serviciul de transport al energiei electrice si pentru serviciul de sistem 279 din 13.04.2016
30.03.2016 Ordin ANRE 11 Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice 291 din 18.04.2016
30.03.2016 Ordin ANRE 10 Modificarea metodologiei de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatorii racordati in etape diferite, prin instalatie comuna, la retele electrice de interes public, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 180/2015 263 din 07.04.2016
23.03.2016 Ordin ANRE 9 Prelungirea duratei de aplicare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias 229 din 29.03.2016
23.03.2016 Ordin ANRE 8 Procedura privind elaborarea si aprobarea programelor de investitii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice 2016-03-29 din 01.01.1970
09.03.2016 Ordin ANRE 7 Completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale 199 din 17.03.2016
26.02.2016 Ordin ANRE 6 Modificarea si completarea Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice 157 din 01.03.2016
26.02.2016 Ordin ANRE 5 Stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2015 152 din 29.02.2016
16.02.2016 Ordin ANRE 4 Modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 84/2013 128 din 19.02.2016
16.02.2016 Ordin ANRE 3 Aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat 128 din 19.02.2016
27.01.2016 Ordin ANRE 2 Modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 101/2015 66 din 29.01.2016
31.12.2015 Ordin ANRE 183 Stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2016 988 din 31.12.2015
22.12.2015 Ordin ANRE 180 Metodologia de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatorii racordati in etape diferite, prin instalatie comuna, la retele electrice de interes public 12 din 07.01.2016
16.12.2015 Ordin ANRE 177 Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea 971 din 29.12.2015
16.12.2015 Ordin ANRE 176 Tarifele reglementate de energie electrica aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum si a conditiilor de aplicare a tarifelor reglementate si a tarifelor componenta de piata concurentiala 959 din 24.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 175 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea CEZ Distributie S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 174 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E.ON Distributie Romania S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 173 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 172 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 171 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 170 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Enel Distributie Muntenia S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 169 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Enel Distributie Dobrogea S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 168 Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Enel Distributie Banat S.A. 940 din 18.12.2015
14.12.2015 Ordin ANRE 167 Tariful reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica 940 din 18.12.2015
07.12.2015 Ordin ANRE 165 Modificarea metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 72/2013 908 din 08.12.2015
07.12.2015 Ordin ANRE 164 Aprobarea certificarii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national, conform modelului de separare a proprietatii 908 din 08.12.2015
26.11.2015 Ordin ANRE 163 Conditiile generale asociate licentei pentru administrarea pietelor centralizate de energie electrica 918 din 11.12.2015
26.11.2015 Ordin ANRE 162 Standardul de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale 919 din 11.12.2015
17.11.2015 Ordin ANRE 158 Modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 12/2015 898 din 12.03.2015
21.10.2015 Ordin ANRE 154 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - DESIGN PROIECT - S.R.L. 795 din 27.10.2015
01.10.2015 Ordin ANRE 150 Regulamentul privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor de retea/sistem din domeniul energiei 774 din 16.10.2015
23.09.2015 Ordin ANRE 146 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - OLIGOPOL - S.R.L. 730 din 29.09.2015
16.09.2015 Ordin ANRE 144 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - TEHNOLOGICA RADION S.R.L. 715 din 23.09.2015
16.09.2015 Ordin ANRE 143 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - GAZ SUD - S.A. 715 din 23.09.2015
16.09.2015 Ordin ANRE 142 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - MEHEDINTI GAZ - S.A. 715 din 23.09.2015
16.09.2015 Ordin ANRE 141 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - PREMIER ENERGY S.R.L. 715 din 23.09.2015
14.08.2015 Ordin ANRE 137 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. 629 din 19.08.2015
12.08.2015 Ordin ANRE 133 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementat? a gazelor naturale - Societatea Nationala de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. Medias 624 din 17.08.2015
12.08.2015 Ordin ANRE 132 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementate a gazelor naturale - VEGA 93 S.R.L. 624 din 17.08.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 128 Completare anexa nr. 3 la Ordinul ANRE nr. 111/2015 privind tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - GAZMIR IASI - S.R.L. 574 din 30.07.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 127 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - PRISMA SERV COMPANY S.R.L. 574 din 30.07.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 126 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - MACIN GAZ - S.R.L. 570 din 30.07.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 125 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. 570 din 30.07.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 124 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - GAZ EST - S.A. 570 din 30.07.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 123 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. 570 din 30.07.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 122 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - WIROM GAS S.A. 572 din 30.07.2015
29.07.2015 Ordin ANRE 121 Procedura privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal si pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 64/2014 594 din 06.08.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 118 Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 559 din 28.07.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 117 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - TULCEA GAZ S.A. 559 din 28.07.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 116 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementat? a gazelor naturale - SALGAZ S.A. 559 din 28.07.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 115 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - PROGAZ P&D S.A. 559 din 28.07.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 114 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - M.M. DATA - S.R.L. 559 din 28.07.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 113 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. 559 din 28.07.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 112 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - CONI - S.R.L. 559 din 28.07.2015
17.07.2015 Ordin ANRE 111 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - GAZMIR IA?I - S.R.L. forma actualizata din 01.08.2015
01.07.2015 Ordin ANRE 105 Modificare Ordine ANRE privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementat? a gazelor naturale 482 din 01.07.2015
01.07.2015 Ordin ANRE 103 Codul de masurare a energiei electrice 523 din 14.07.2015
01.07.2015 Ordin ANRE 102 Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public 519 din 13.07.2015
01.07.2015 Ordin ANRE 101 Metodologia (*actualizata*) de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi 560 din 28.07.2015
25.06.2015 Ordin ANRE 99 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale - MIHOC OIL - S.R.L. 468 din 29.06.2015
25.06.2015 Ordin ANRE 96 Regulamentul privind activitatea de informare a clientilor finali de energie 492 din 06.07.2015
25.06.2015 Ordin ANRE 93 Aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrica din retea [T(L)], a tarifului mediu de extragere de energie electrica din retea si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. 468 din 29.06.2015
17.06.2015 Ordin ANRE 92 Metodologia de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor finali 452 din 24.06.2015
17.06.2015 Ordin ANRE 90 Contractul-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice 462 din 26.06.2015
15.06.2015 Ordin ANRE 89 Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea [T(G)] si a tarifului mediu de introducere a energiei electrice in retea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 434 din 18.06.2015
10.06.2015 Ordin ANRE 88 Contractele-cadru de furnizare a energiei electrice la clientii casnici si noncasnici ai furnizorilor de ultima instanta, a conditiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultima instanta, a modelului facturii de energie electrica si a modelului conventiei de consum energie electrica, utilizate de furnizorii de ultima instanta 451 din 24.06.2015
28.05.2015 Ordin ANRE 82 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - GRUP DEZVOLTARE RE?ELE - S.A. 378 din 29.05.2015
28.05.2015 Ordin ANRE 81 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - DISTRIGAZ VEST - S.A. 378 din 29.05.2015
28.05.2015 Ordin ANRE 80 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - TIMGAZ S.A. 378 din 29.05.2015
28.05.2015 Ordin ANRE 79 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - NORD GAZ - S.R.L. 378 din 29.05.2015
20.05.2015 Ordin ANRE 77 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. 357 din 25.05.2015
20.05.2015 Ordin ANRE 76 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. 357 din 25.05.2015
29.04.2015 Ordin ANRE 75 Procedura privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare 307 din 06.05.2015
29.04.2015 Ordin ANRE 74 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementat? a gazelor naturale - MEGACONSTRUCT - S.A. 296 din 30.04.2015
29.04.2015 Ordin ANRE 73 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - GAZ VEST - S.A. 296 din 30.04.2015
29.04.2015 Ordin ANRE 72 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementat? a gazelor naturale - NOVA POWER & GAS - S.R.L. forma actualizata din 01.07.2015
29.04.2015 Ordin ANRE 71 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - GAZ NORD EST - S.A. 296 din 30.04.2015
08.04.2015 Ordin ANRE 65 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - CORDUN GAZ S.A. 250 din 14.04.2015
08.04.2015 Ordin ANRE 64 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L. 250 din 14.04.2015
27.03.2015 Ordin ANRE 55 Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - INTERGAZ-EST - S.R.L. 212 din 30.03.2015
27.03.2015 Ordin ANRE 36 Modificare Ordin ANRE nr. 124/2014, abrogare pct. b) din anexa nr. 1 ?i a anexei nr. 3 la Ordinul ANRE nr. 17/2009, tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale - DESIGN PROIECT - S.R.L. 211 din 30.03.2015
18.03.2015 Ordin ANRE 16 Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali 193 din 23.03.2015
11.03.2015 Ordin ANRE 14 Metodologia privind determinarea anuala a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare de gaze naturale si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale 181 din 17.03.2015
04.03.2015 Ordin ANRE 12 Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice 180 din 17.03.2015
10.12.2014 Ordin ANRE 145 Implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice 931 din 19.12.2014
22.10.2014 Ordin ANRE 105 Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice 781 din 27.10.2014
10.09.2014 Ordin ANRE 85 Regulamentul privind organizarea si functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din domeniul energiei 681 din 18.09.2014
14.07.2014 Ordin ANRE 64 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali 544 din 23.07.2014
28.05.2014 Ordin ANRE 33 Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva (actualizat pana la data de 1 ianuarie 2017*) 408 din 02.06.2014
18.12.2013 Ordin ANRE 116 Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta 825 din 23.12.2013
02.10.2013 Ordin ANRE 72 Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice 623 din 08.10.2013
02.08.2013 Ordin ANRE 59 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public forma actualizata din 14.07.2014
28.06.2013 Ordin ANRE 46 Stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale 391 din 29.06.2013
07.01.2010 Ordin ANRE 1 Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
Abrogat la: 2015-07-17 prin Ordin ANRE nr.118
57 din 26.01.2010
08.05.2008 Ordin ANRE 47 Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale (actualizata la data de 27 noiembrie 2015*) 385 din 21.05.2008
01.10.2007 Ordin ANRE 37 Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale 690 din 11.11.2007

Termeni si conditii | Confidentialitate | Legislatie | Contact | Sitemap |
1996 - 2021 © STIRA Electronic SRL
Login